Kreativ filmmagi – Webbkurs ( Creative Filmmagic – Webbcourse)

***SWE***

Kiggs första videokurs för ModerskeppetGULD är här!

Filmtricks med saker du har hemma

Videofilmning är otroligt spännande. Och lika mycket som det är roligt kan det också vara utmanande. Hur ska du göra för att få dina videoklipp att se ut lite mer som snygga klipp från musikvideos eller spelfilmer? Måste du verkligen lägga en årslön på prylar?

Svaret på frågorna ovan är ett rungande nej. Det är klart att dyra prylar gör det enklare, men med ett öppet kreativt sinne kan du filma fantastiska klipp med hjälp av saker du redan har hemma. Kreativiteten sitter i ditt huvud och inte i din utrustning!

Den här kursen kommer hjälpa dig att börja använda smarta lösningar till dina videoklipp inom kamerarörelser, ljud och ljus. Utan att du troligtvis behöver lägga ut en enda krona på utrustning.

Gå kursen här

 

Kiggs first webb course for Moderskeppetguld 

Movie Tricks with things you have at home

Video recording is incredibly exciting. And as much as it is fun, it can also be challenging. What should you do to make your videos look a little more like fancy clips from music videos or movies? Do you really need to spend all your hard earned money on equipment?

The answer to the above questions is NO! It is clear that  thehaving expensive equipment makes it easier, but with an open creative mind, you can shoot stunning clips using things you already have at home. Creativity is in your head and not your equipment!

This course will help you to start using smart solutions to your video clips in the camera movement, sound and light. Without that, you probably need to spend a single dime on equipment.

Get access to the whole course (in swedish)
HERE

 

wanna see more?

Click here